Onderzoek de mogelijkheden voor
energiebesparing van uw pand

Onderzoek de mogelijkheden voor
energiebesparing van uw pand

Onderzoek de mogelijkheden voor
energiebesparing van uw pand

“Gegarandeerd energiekosten besparen, zonder zelf te investeren”

Als eigenaar, beheerder, of huurder van vastgoed vindt u onder andere duurzaamheid, comfort, lage en stabiele energiekosten belangrijk. Voor uzelf en/of voor eventuele huurders. Essential Energy Solutions helpt u daarbij.

Dat doet Essential Energy Solutions door niet alleen een energiescan uit te voeren en energiebesparende maatregelen te installeren, maar een totaalpakket aan te bieden. Energiescan, installatie, onderhoud en optioneel elektriciteit en gas alle ondergebracht bij één partij. Inclusief garanties en financiering.

Zo wordt u ontzorgd, heeft u zekerheid over uw energierekening en heeft u de voordelen van een duurzaam, comfortabel en energie-efficiënt gebouw. Zonder daar uw eigen kapitaal voor aan te spreken.

“Gegarandeerd energiekosten besparen, zonder zelf te investeren”

Als eigenaar, beheerder, of huurder van vastgoed vindt u onder andere duurzaamheid, comfort, lage en stabiele energiekosten belangrijk. Voor uzelf en/of voor eventuele huurders. Essential Energy Solutions helpt u daarbij.

Dat doet Essential Energy Solutions door niet alleen een energiescan uit te voeren en energiebesparende maatregelen te installeren, maar een totaalpakket aan te bieden. Energiescan, installatie, onderhoud en optioneel elektriciteit en gas alle ondergebracht bij één partij. Inclusief garanties en financiering.

Zo wordt u ontzorgd, heeft u zekerheid over uw energierekening en heeft u de voordelen van een duurzaam, comfortabel en energie-efficiënt gebouw. Zonder daar uw eigen kapitaal voor aan te spreken.

Essential Energy Solutions, een totaal oplossing:

 • Factuurcontrole
 • Energieadvies
 • Maatregelen
 • Installatie
 • Onderhoud
 • Monitoring energieverbruik
 • Financiering
 • Elektriciteit en gas (optioneel)
 • Inclusief garantie

Uw voordelen

 • Gegarandeerde energiekostenbesparing
 • Verbetering comfort
 • Lagere onderhoudskosten
 • Betere verhuurbaarheid vastgoed
 • Hogere waarde vastgoed
 • Duurzaamheid

Dit alles totaal ontzorgd en zonder zelf te investeren!

Fase 1: Laaghangend fruit

 • Quickwins met een relatief korte terugverdientijd
 • Factuurcontrole
 • Meet- en regeltechniek
 • Verlichting
 • Verwarming-, koeling- en ventilatie- instellingen
 • Monitoring

Fase 2: Comfortabeler besparen

 • Comfortverbeteringen en maatregelen met een middellange terugverdientijd
 • Isolatie (muren, dak, vloer, glas)
 • Nieuwe verwarming-, ventilatie- en koelingssystemen
 • Warmteterugwinning luchtbehandelingskasten
 • Dakrenovatie
 • Gebouwbeheerssysteem (GBS)

Fase 3: Eigen opwek

 • Duurzame opwek en opslag van energie
 • Warmte Koude Opslag (WKO)
 • Zonnepanelen (PV)
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Windenergie

Financiering

U kunt zelf de maatregelen (inclusief installatie) financieren. In dit geval zult u zelf uw eigen kapitaal aan moeten spreken. Essential Energy Solutions neemt wel de installatie op zich.

Essential Energy Solutions kan de maatregelen ook financieren. Hierbij wordt het energiemanagement voor u uit handen genomen. Essential Energy Solutions is verantwoordelijk voor installatie, onderhoud en financiering. En garandeert energiebesparing.

De financieringskosten zullen terugbetaald worden uit de energiebesparing. In ruil hiervoor wordt een meerjarige relatie aangegaan. De duur van deze relatie is onder andere afhankelijk van uw wensen.

Indien u een korte contracttermijn wilt kunt u versneld aflossen. U betaalt tijdelijk een hogere rekening, maar heeft een kortere contracttermijn. De (volledige) voordelen van de energiebesparing zijn in dit geval dan ook eerder voor u.

Wilt u gelijk significant besparen? Dan is dat ook mogelijk door de investeringskosten over een langere periode te spreiden. Wij zullen in deze variant een langere relatie met u aangaan.

Eigen financiering Financiering Essential Energy Solutions
Factuurcontrole

Energieadvies

Maatregelen (hardware)

Installatie

Onderhoud

Monitoring energieverbruik

Financiering

Elektriciteit en gas (optioneel)

 
Garanties

Visie

Onze visie is dat duurzaamheid niet alleen goed moet zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Zo kunnen bedrijven door op een duurzame manier met energie om te gaan niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar ook een significante besparing op kosten realiseren. Toch zien we dat er in de praktijk nog maar weinig maatregelen worden genomen.

Wij zien dan ook veel onbenutte mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen en daarmee significante energiekosten te besparen. Mogelijkheden die met name onbenut blijven door de volgende barrières: gebrek aan financieringsmogelijkheden, gebrek aan tijd en kennis, gebrek aan garanties, gebrek aan duidelijkheid over besparingen en lange terugverdientijden.

In onze visie werkt verduurzaming en energiebesparing alleen wanneer deze barrières doorbroken worden en bedrijven ontzorgd worden. Energiebesparing moet voor ondernemers tastbaar en overzichtelijk zijn, niet teveel tijd kosten en geen groot beslag leggen op de bedrijfsliquiditeit. Bedrijven moeten zich kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn.

Missie

Het is onze missie bedrijven een totaaloplossing op gebied van energiekostenbesparing aan te bieden. Een totaaloplossing waarbij bedrijven verduurzaamd worden, significante en gegarandeerde besparingen op energiekosten realiseren én ontzorgd worden.

Contact met Essential Energy Solutions

Essential Energy Solutions is bereikbaar per:

E-mail: info@essentialenergysolutions.nl

Vraag een Energiescan aan